به پيشخوان مشق شب خوش آمدید

استرداد کالا

فرم زیر را همراه با جزییات جهت برگشت کالا تکمیل و ارسال کنید.

اطلاعات صورتحساب

* نام:


* نام خانوادگی:


* آدرس ایمیل:


* تلفن:


* شماره فاکتور:


تاریخ استرداد:

جزییات استرداد کالا

* نام کالا:

* کد:

تعداد:
* علت استرداد کالا:
کالا باز شده است:


جزییات:
متن نمایش داده شده در عکس را وارد کنید:

سایت رسمی انجمن روابط عمومی ایران

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

انجمن خیرین راه و ترابری